Dagcalculator


Op welke dag van de week viel een bepaalde datum?

Day of Week Calculator

Tik het nummer van de maand in (1-12):

Tik het nummer van de dag in (1-31) :

Tik het jaar in (bijvoorbeeld 1980) :

Datum: viel op een: