Disclaimer

Hoewel dewilde.org ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover dewilde.org geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van dewilde.org. dewilde.org waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van dewilde.org met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Indien u vragen heeft over aansprakelijkheid, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.