Gerardus Pauli Traudenius (ca. 1580-1630)


Gerard Pauli Traudenius werd rond 1580 in Gouda geboren als zoon van Paulus Traudenius en Dieuwer Gerritsdr. Op 13 juni 1604 huwde hij voor de schepenen in Gouda met Marrichien Claes.

De oorspronkelijk achternaam was ‘van Truiden’, wellicht naar Geertruidenberg genoemd. Dit gebruik van een zogenaamde humaniem (verlatiniseerde of vergriekste achternaam) duidt op een genoten studie aan een Latijnse school, seminarie of universiteit. In leven was Gerard was dan ook rector van de Latijnse School in Gouda, net als zijn vader Paul en zijn broers Willem en Dirk. Samen vormden zij ruim 50 jaar lang de hoofdmeesters van de school en behoorden tot de prominentste burgers van de stad.