De prefect


Na de inlijving van het Koninkrijk Holland door het Franse Keizerrijk werd Nederland ingedeeld in departementen. Gouda viel binnen het Département des Bouches-de-la-Meuse (Monden van de Maas ofwel het Maasland).

Aan het hoofd van dit departement stond de prefect, Goswin Joseph Augustin baron de Stassart (1780-1854), een Mechelaar. Als onder-prefect werd Charles Henri David de Gestas (1787-1847) benoemd. De Oranjegezinde Gijsbert Karel van Hogendorp hekelde de Stassart en noemde de Gestas ‘un monstrillon renforcé’.1

  1. Brieven en Gedenkschriften van G.K. van Hogendorp, III. – ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1876.